Testen

Testen “Software-update legt weer Nederlands pinverkeer plat” (Trouw), “Softwarefout veroorzaakt treinstoring” (Volkskrant), “Storing kost klanten Vodafone miljoenen” (Algemeen Dagblad), “Alarmnummer 112 vanaf negen uur onbereikbaar” (Volkskrant).

Zomaar een aantal willekeurige krantenkoppen. Overal gaat er wel eens iets mis: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Echter, door op de juiste wijze te IT-systemen te testen, zijn situaties zoals hierboven te vermijden of zijn schade en overlast tot een minimum te beperken. Testen is dan ook een belangrijk en onmisbaar onderdeel in het ontwikkelingsproces voor toekomstbestendige IT. Met testen minimaliseren of elimineren we de risico’s rondom bedrijfsprocessen.

Klassiek versus New Nexus IT

In de praktijk zijn testers veelal klassiek geschoold. Tijdens het testen van architecturen, ontwerpen of gerealiseerde IT-systemen gaat de aandacht dan vooral uit naar boven water krijgen van technische of functionele gebreken. Dat is belangrijk, want het mag niet zo zijn dat ondersteunende IT-systeem de primaire bedrijfsprocessen verstoren. Maar testen is meer.

Bij New Nexus IT vinden we dat testen meer is dan enkel het toetsen van requirements en functionele eisen. Het is een proces van groeien naar kwaliteit. Natuurlijk kijken ook wij of het IT-systeem goed wordt gebouwd. En of het goede systeem wordt gebouwd. Dit valt onder de toetsing op technische en functionele eisen. In de praktijk is dit circa 70% van het testtraject. De resterende 30% is voor het testen van de zogenoemde non-functionaliteit.

Aandacht voor non-functionaliteit

In onze optiek heeft non-functionaliteit te maken met aspecten als user experience en usability. Maar ook de vraag of het IT-systeem aansluit bij de business problematiek en bedrijfsvoering staat centraal. Dit zijn elementaire zaken die bepalend zijn voor de kwaliteit van het IT-systeem als geheel. Met de ruime aandacht voor non-functionaliteit onderscheiden wij ons als uw testpartner van de markt.

Kwaliteits- en risicomanagement

Wij beschouwen testen als een vorm van kwaliteits- en risicomanagement. Het is te kostbaar om iedere fout en iedere tekortkoming te identificeren. De laatste paar procent kan dan het grootste deel van het testbudget opslokken. In overleg met de klant en op basis van het testbudget stellen we vast wat acceptabele risico’s zijn. Dankzij onze jarenlange ervaring, brede en volledige certificering (onder meer TMAP, ISEB) en het feit dat onze testconsultants minimaal tien jaar ervaring hebben, kunnen we nauwkeurig inschatten welke risico’s acceptabel zijn. Het testtraject richten we hier op in.

Daarom New Nexus IT

We hebben al genoemd dat we tot over onze oren zijn gecertificeerd en dat onze testconsultants minimaal tien jaar ervaring hebben. U heeft hier direct voordeel van. Ook onze testaanpak maakt ons tot een interessante testpartner. Testen staat niet op zichzelf, maar is verweven met het hele proces. Zonder input vanuit requirements en ontwerp, IT-architectuur en software-ontwikkeling is het niet mogelijk om tot goede testbevindingen te komen. Wij richten onze IT-projecten hier op in.

Meer weten?

New Nexus IT beschikt over testers (test consultants), testcoördinatoren en testmanagers. We kunnen dus meer dan alleen testen. We kunnen het testtraject inrichten en begeleiden. Voor meer informatie over testen kunt u contact met ons opnemen.

 

Inzetbaar bij testen

Mark Winters

Als testconsultant denk ik met mijn klant mee over de meetbaarheid van zijn acceptatiecriteria en geef ik advies over de methoden van afdekking van deze criteria. Dit gaat ook over het scheiden van verantwoordelijkheden: een softwareleverancier moet aantoonbaar…

Gert Jaap Bielderman

Ik ben een ervaren testconsultant, met kennis op het gebied van testanalyse, testcoördinatie/-management en testadvisering.

Met mijn inhoudelijke expertise en goede communicatieve vaardigheden draai ik gemakkelijk mee in (test)teams. Ik ben…

Edward Koopmans

Doel nummer één bij softwareontwikkeling: een goed eindresultaat. Na 15 jaar testen weet ik dat goed testen alleen lukt met prettige en goed op elkaar ingespeelde teams. Ik ben een breed inzetbare senior tester. In het ene project test ik vooral op systeemniveau;…

Arjan Noordhof

Ik ben een ervaren tester met een bedrijfskundige achtergrond. Ik ben ooit begonnen als softwareontwikkelaar en kan als tester deze kennis combineren om gemakkelijk een brug te slaan tussen gebruikers en bouwers.

In mijn opdrachten ben ik breed…

Halbe Visser

Ik ben een ervaren consultant op het gebied van kwaliteitsmanagement en testmanagement. Mijn werkervaring heb ik opgebouwd tijdens diverse opdrachten in de commerciële en (semi-)overheidssector.

Het samen met de opdrachtgever definiëren en…

Boudewijn van Dellen

Ik ben een ervaren stressbestendige pragmatische tester met veel kennis en kunde op het gebied van testen. Ik heb opdrachten in diverse branches succesvol uitgevoerd in zowel iteratieve (agile/RUP) als klassieke softwareontwikkelingsprojecten (vaak o.b.v.…