IT-architectuur

IT-architectuur Schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Vitruvius zag dat als de drie principes van architectuur voor de gebouwde omgeving. Volgens ons zijn ze óók relevant voor het IT-landschap. Balans tussen deze elementen, waarbij de één de ander niet overheerst, is cruciaal om systemen slagvaardig en efficiënt te kunnen exploiteren.

IT-systemen staan zelden op zichzelf. Bestaande systemen worden voortdurend doorontwikkeld en aangepast aan nieuwe inzichten. Nieuwe systemen versterken of vervangen bestaande systemen. In de praktijk zorgt dit voor een complex krachtenveld, waarbij de continuïteit van uw bedrijfsprocessen sterk afhangt van de mate waarin de systemen op elkaar zijn afgestemd.

Voortdurend in beweging

Uitgangspunt is, dat zowel organisaties als IT voortdurend in beweging zijn. Onze architecten weten - met de juiste en volledige requirements in de hand - de effecten van voorgenomen aanpassingen in het IT-landschap op waarde te schatten. Ze overzien de consequenties en zijn zo in staat om te zorgen dat systemen naadloos op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen de huidige en toekomstige organisatie optimaal gebruik maken van de beoogde IT.

Communicatie

Een belangrijke competentie van architecten is goed kunnen communiceren. Hij moet goed kunnen inschatten wie invloed heeft of mag hebben op (het tot stand komen van) de architectuur. Daarbij moet hij wensen en eisen op tafel zien te krijgen en deze vervolgens omzetten in bruikbare ontwerpprincipes. Hoewel hier voor een deel overlap ligt met requirement analyses, gaat het bij de architect meer over heuristieken, psychologisch inzicht en het herkennen van patronen. Onze architecten beheersen dit spel.

Architecten bij New Nexus IT

Architecten geven richting aan de invulling van het IT-landschap. Dat kan op verschillende niveaus. Bij New Nexus IT werken enterprise architecten, applicatie architecten, software architecten en technisch ontwerpers. De enterprise architect heeft een volledig overzicht van de structuur en werking van een organisatie. Van daaruit wordt steeds verder ‘ingezoomd’ op het IT-project tot het niveau van technisch ontwerper die de focus vooral op technische aspecten van de gekozen oplossing legt.

Betrokken partner

Vaak wordt aangenomen dat het werk van een architect gedaan is als de architectuur staat. De architecten van New Nexus IT blijven betrokken partners in het proces. Ook als de architecturen tot leven komen in tastbare systemen.

 

Inzetbaar bij it-architectuur

Marco Tenback

Ik ben begonnen als software developer, doorgegroeid als softwarearchitect, ethical hacker en sinds 1 januari 2013 werkzaam voor New Nexus IT als Mobile App Developer. Een omgeving waar alle expertise tot zijn recht komt. Van softwarearchitectuur tot…

Martin de Boer

Ik ben een senior software ontwikkelaar met ruim 17 jaar relevante werkervaring (waarvan de laatste jaren met name in een Java/J2EE omgeving) met een grote voorliefde voor OO A/D en Agile ontwikkelmethoden.

Belangrijke eigenschappen: goede communicatieve…

Erik Rademaker

Technoloog in hart en nieren en specialist op het gebied van software architectuur, ontwerp en bouw. Ik denk oplossingsgericht en kom daardoor met pragmatische, werkbare maar ook met out-of-the-box oplossingen.

Motto: Software architectuur is…

Remco Riswick

Bij grote organisaties is steeds mínder behoefte aan losse applicaties en steeds méér behoefte aan combinaties van applicaties die met elkaar samenwerken; ketens van systemen. Technisch complexe klussen die veel IT-kennis, ervaring en abstract denkwerk…