Mikkelhorst

Mikkelhorst Zaterdag 12 maart hebben een groot aantal New Nexianen hun handen uit de mouwen gestoken bij zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. Na een ontvangst met koffie en (veel) koek, hield Geert Naber, onze gastheer, een welkomstpraatje. Enthousiast werden wij door de geschiedenis en doelstelling van de zorgboerderij geleid en al gauw ondergingen we een rondleiding waarbij de kalkoenen en het sinterklaasschaap grote indruk op ons maakten. Ook de biomassa verbrandingsinstallatie sprak tot de verbeelding. Na enig aandringen mochten we eindelijk aan de slag. Daar waren we tenslotte voor gekomen ☺. De groep splitste zich in kleinere teams en al gauw leek het alsof we al jaren in het gemengd bedrijf actief waren.

16 maart 2011
 

Logistieke uitdaging

Hout kloven

tropisch hardhout uitdaging

pad aanleggen

kost en inwoning

groepsportret